grootboek

Finance

Taken van de afdeling finance zijn:

  • Externe financiële verslaggeving
  • Interne financiële verslaggeving
  • Crediteurenadministratie
  • Debiteurenadministratie
  • Beheren vaste activa
  • Beheer van het informatiesysteem

 

Om deze taken uit te kunnen voeren kent de afdeling de navolgende functies: