Verwerken uren

019
Verwerken uren
Vervolg stap(pen) 
Inleiding en volledige beschrijving

De op de productieorder terug gemelde uren worden doorgestuurd naar het tijdregistratiesysteem om vervolgens door een HR-medewerker tezamen met de overige uren verwerkt te worden. Dit gebeurt op iedere eerste werkdag van de week die volgt op de week waarin de uren zijn vastgelegd.

Toon in Engaged View. Toon alleen in EPOS.