Aanmaken levering product

020
Aanmaken levering product
Inleiding en volledige beschrijving

Als het door de klant bestelde producten op voorraad liggen (al dan niet na productie) kan op basis van de gegevens van de verkooporder het leverings-document worden aangemaakt. Dit document vormt de basis voor het picken van de producten, de goederenafgifte uit de voorraad en de factuur voor de klant.

Toon in Engaged View. Toon alleen in EPOS.