Aanmaken ATB

005
Aanmaken ATB
Vorige stap(pen) 
Vervolg stap(pen) 
Inleiding en volledige beschrijving

Bij onvoldoende voorraad zal MRP niet alleen een of meerdere geplande orders aanmaken maar ook nagaan of de onderdelen in voldoende aantallen op voorraad aanwezig  zijn. Zo niet, dan zal als uitkomst van de MRP tevens een ATB (aanvraag tot bestellen) worden aangemaakt voor die onderdelen. Hierbij gaat MRP uit van een minimum voorraad, een vast bestelaantal.

Toon in Engaged View. Toon alleen in EPOS.